Tekirdağ da Kral yolu Söylencesi

            Bizans dönemi'nde Tekirdağ'ı yöneten Tekfurun güzel bir kızı Barbaros tekfurununun da  da yiğit bir oğlu vardır.Günün birinde kızı gören oğlan yemeden içmeden kesilir.Gece gündüz kızın hayali gözlerinin önündedir.Sonunda dayanamayıp derdini babasına açar,bu kızı kendisine alması için yakarır.Tekfur Tekirdağ'a gidip kızı babasından ister.Tekirdağ tekfuru:"Denize kıyı boyunca ;suyun bir karış altında bir yol yaptıracaksınız.Kızım buradan arabasıyla geçerken tekerlekler şıpır şıpır edecek.Bu şartı kabul ederseniz kızım sizin olacak" der.

            Barbaros Tekfuru çaresiz kabul eder.İki gencin sözü kesilir.Düğün hazırlıklarına başlanır.Bir yandan da yolu yapımı sürdürülmektedir.Bir gün Tekfur kızı vermekten vaz geçtiğini söyleyince yapım da durur.Yolun şarap iskelesi yakınında birden yok olmasının nedeni budur.

            Bir başka söylenceye göre ise yol yapılır gençler evlenir arabayla buradan geçip giderler ama bir gün deniz kabarmıştır dalgalar gelip gençleri alıp götürür ve bir daha da bulunamazlar.